Komercijalna fotografija

Komercijalna fotografija ili poslovna fotografija je svaka vrsta fotografije koja služi za predstavljanje i promociju poslovnih aktivnosti korporacije, tvrtke, obrta ili pojedinca. U poslovnu fotografiju spadaju poslovni portreti (grupni ili pojedinačni), fotografije poslovnih prostora, interijera i eksterijera, fotografiranje nekretnina za prodaju ili najam, fotografiranje proizvoda za kataloge u tiskanom izdanju ili za online prezentaciju i prodaju i fotografiranje za reklamne potrebe.

Danas je nezamislivo poslovati bez neke vrste online prezentacije roba i usluga koje se nude, čak i kada se radi o nematerijalnim uslugama kao što su bankarstvo, consulting, osiguranja i slično. Danas i mali poduzetnici i obrti imaju neku vrstu online izloga koji njihovim klijentima, sadašnjim i budućim, prezentira što nude, gdje se nalaze i kako izgledaju. Za današnju prezentaciju fotografija je bitnija nego ikada jer sam tekst nije dovoljan. Vizualna prezentacija je vrlo često točka na kojoj klijenti donose odluke o stupanju u poslovni odnos, ponekad i na podsvjesnoj razini. U današnje vrijeme brzog poslovanja, interneta i društvenih mreža očekuje se da su informacije aktualne i točne, kako tekstualne tako i vizualne. U tom smislu poželjno je da su fotografije profesionalno napravljene i aktualne.

Fotografiranje poslovnih konferencija i prezentacija je zahtijevno prvenstveno zbog često loših svjetlosnih uvjeta u dvoranama za slideshow prezentacije.

Izuzetno veliki je raspon razine usluga komercijalne fotografije i kreće se od nekoliko stotina kuna za nekoliko fotografija do više stotina tisuća kuna za velika reklamna snimanja za korporativne kampanje. Raspon usluga je toliki da najčešće ne postoji cjenik usluga veće se ponuda za naručitelja (agencija ili krajnji korisnik) kreiraju na osnovi konkretnog upita, a i tada često nije moguće dati točnu projekciju troškova samo na osnovi jednostavnog e-mail upita već je potrebno detaljnije upoznavanje s idejama i željama klijenata, lokacijama i vremenskim rokovima.

Komercijalna fotografija je ujedno jedna od tehnički najzahtjevnijih grana fotografije, kako po pitanju opreme, tako i po pitanju znanja fotografa nužnog za izvođenje usluge ali i znanja potrebnog za obradu finalnih fotografija. Postprodukcija tj. digitalna obrada snimljenih fotografija za komercijalne potrebe je vrlo intenzivni dio usluge, traje znatno duže u odnosu na većinu ostalih grana fotografije i time znatno utječe na konačnu cijenu usluga. Zbog toga je potrebno iskomunicirati između klijenta i fotografa željenu razinu usluge ali i raspoloživi budžet u korelaciji s razinom usluge. Posebna stavka je fotografiranje hrane koje često traži angažiranje tima ljudi: kuhara, food stilista (stručnjak za aranžiranje i dekoriranje hrane) i foto tima.