Fotografiranje hrane

Fotografiranje hrane u poslovne svrhe izvodimo u dogovoru sa klijentima kod vas ili u studiu. Uz samu uslugu preporučamo i angažiranje stručnjaka za aranžiranje i pripremu hrane tzv. food stilista.

Fotografije se isporučuju pripremljene za objavu na internetu ili za tisak.