Fotografiranje eventa

Nekoliko fotografija sa evenata na kojima smo bili službeni fotografi. Za fotografije poslovnih evenata i konferencija pogledajte naše business stranice.